Przetargi, konkursy ofert

  powrót

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ofiar Katynia 5 w Stalowej Woli.Nr: 330/2020Data: 2020.06.26

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ofiar Katynia 5 w Stalowej Woli” Szczegóły przetargu wg SIWZ, dokumentacji przetargowej oraz przedmiaru robót. Wskazana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego. Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi instalacji ccw przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Monika Kozdra 515-062-948, Krzysztof Saniawa 515-062-930
Termin złożenia:03.07.2020 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia:do 08.07.2020 r.
Zwycięzca:HYDRO Adam Dziura


    ZGŁOŚ AWARIĘ

      
TABICA OGŁOSZEŃMiejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 90
e-mail: biuro@mzb-stalowa.pl

Klauzula informacyjna