Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - ul. Hutniczej 13 w Stalowej WoliNr: 437/2023Data: 2023.07.12

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - ul. Hutniczej 13 w Stalowej Woli”. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółki, w terminie do 18.07.2023 r.

Osoba kontaktowa:
Termin złożenia:
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:M. Jońca