Administracja

Administrator - opiekun nieruchomości
Właściciele kontaktują się bezpośrednio z Administratorem nieruchomości. Administrator jest osobą, która ma pierwszy i najczęstszy zarazem kontakt z właścicielami nieruchomości, to właśnie do niego spływają zgłoszenia, interwencje i wnioski mieszkańców. Dopasowanie osoby Administratora do potrzeb i oczekiwań Wspólnoty jest sprawą kluczową.

Prowadzenie dokumentacji technicznej
W ramach obsługi administracyjnej nieruchomości prowadzimy książkę obiektu, teczki właścicieli lokali oraz wszelką dokumentację techniczną.

Nadzór nad realizacją powierzonych zadań
Prowadzimy nadzór nad pracami zleconymi przez właścicieli nieruchomości. Przygotowujemy wszelkie konieczne dokumenty i umowy. Przeprowadzamy przetargi oraz konkursy ofert na planowane inwestycje.

Codzienne prace, bieżący kontakt i zebrania
W ramach obsługi administracyjnej prowadzimy odczyty wodomierzy, liczników zużycia ciepła, etc. Przygotowujemy wszelkie regulaminy i statuty wspólnoty. Gwarantujemy bieżący kontakt z Administratorem. Organizujemy zebrania wspólnot w naszej siedzibie lub w innym dogodnym lokalu. Przygotowujemy uchwały i inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zebrania.

Obsługa techniczna

Regularne kontrole stanu technicznego nieruchomości
Dbamy o nieruchomość poprzez prowadzenie stałego nadzoru technicznego. Nasze budynki co najmniej raz w tygodniu są wizytowane pod kątem weryfikacji stanu technicznego. Wymieniamy zużyte żarówki, regulujemy pracę drzwi i samozamykaczy, sprawdzamy ogólny stan nieruchomości, a poważniejsze usterki zgłaszamy do wyceny i naprawy. Organizujemy wszystkie niezbędne działania związane z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń.

Stała opieka inspektora nadzoru budowlanego
Zlecamy wszystkie niezbędne przeglądy budynku określone prawem budowlanym. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami i firmami budowlanymi, posiadamy własny zespół inspektorów nadzoru budowlanego. Prace remontowe opieramy o sumiennie wykonane protokoły z przeglądów budowlanych, na podstawie których sporządzamy bilans potrzeb technicznych budynku oraz ocenę pilności ich realizacji.

Przygotowanie nieruchomości do remontu
Przygotowujemy formalności niezbędne do wykonania każdej inwestycji lub remontu. Na większe prace przygotowujemy przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Sporządzamy odpowiednie uchwały i doradzamy w kwestii sposobów finansowania inwestycji. Ubiegamy się imieniem naszych klientów o przyznanie kredytów bankowych, w tym dofinansowywanych kredytów na cele termomodernizacyjne.

Nadzór nad realizacją inwestycji
Sporządzamy dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a tam gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia, przeprowadzamy całą niezbędną do tego procedurę. Wykonawców remontów wyłaniamy na podstawie konkursów ofert, co pozwala na wybranie najlepszych dostawców i wykonawców. Sporządzamy umowy na wykonywanie robót remontowo-budowlanych. Zapewniamy stały nadzór inspektora budowlanego.

Księgowość

Pełna księgowość wspólnoty mieszkaniowej
Prowadzimy pełną księgowość właścicieli nieruchomości przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. Gwarantujemy szczegółową ewidencję finansową dla każdego lokalu. Każdy właściciel nieruchomości przez Internet może sprawdzić wysokość należnych zaliczek, historię swoich wpłat oraz bieżące saldo.

Rozliczenia mediów
Rozliczenia mediów dokonujemy zgodnie z przyjętymi przez właścicieli nieruchomości regulaminami, a w przypadku ich braku opracowujemy stosowny projekt z uwzględnieniem specyfiki budynku.

Windykacja
Prowadzimy przedsądową windykację należności. Kontrolujemy terminowość wpłat, wystawiamy i dłużnikom upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadkach tego wymagających zlecamy windykację sadową własnemu zespołowi radców prawnych.

Przejęcie nieruchomości do zarządzania
Nowym wspólnotom mieszkaniowym występujemy o nadanie numeru NIP i REGON oraz otwieramy rachunki bankowe. Po przejęciu nieruchomości naprawiamy błędy księgowe poprzedniego zarządcy i wyprowadzamy stan finansowo prawny nieruchomości na prostą.

Szczegółowe raporty
Właścicielom nieruchomości gwarantujemy stały internetowy dostęp do raportów finansowych nieruchomości. Możliwe jest również przygotowanie specyficznych dla danej nieruchomości zestawień i szczegółowych raportów na życzenie.

Urząd Skarbowy, ZUS oraz GUS
W ramach umowy o zarządzanie nieruchomością sporządzamy wszystkie wymagane dokumenty, deklaracje oraz sprawozdania i składamy je we właściwych urzędach.

Archiwizacja
Archiwizujemy wszelką dokumentację finansową właścicieli nieruchomości, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, co pozwala nam odtworzyć każdą operację finansową przeprowadzoną na nieruchomości w dowolnym czasie w przeszłości.

Doradztwo i pomoc prawna

Doradztwo
Doradzamy w obszarze zarządzania nieruchomościami. Jeżeli masz pytania, nie jesteś pewny czy nieruchomość, której jesteś właścicielem jest skutecznie zarządzana skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy stan prawny nieruchomości, sprawdzimy czy administrowanie i finansowanie prowadzone jest w sposób optymalny i rzetelny.

Pomoc prawna
Zapewniamy profesjonalną pomoc naszego zespołu radców prawnych, zarówno w zakresie doradztwa w sprawach lokatorskich, pisania pism do odpowiednich urzędów, jak i reprezentowania interesów właścicieli nieruchomości przed sądami powszechnymi.