Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 17 w Stalowej WoliNr: 445/2023Data: 2023.10.20

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 17 w Stalowej Woli” Szczegóły przetargu wg SIWZ, dokumentacji przetargowej oraz przedmiaru robót Wskazana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi instalacji ccw przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Marcin Dąbrowski 515-062-934
Termin złożenia:31.10.2023 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia:do 06.11.2023 r.
Zwycięzca:Z. Dworak