Przetargi, konkursy ofert

Remont czap betonowych kominów oraz uszczelnienie odspojonej papy termozgrzewalnej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2C w Stalowej Woli.Nr: 447/2023Data: 2023.11.13

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Remont czap betonowych kominów oraz uszczelnienie odspojonej papy termozgrzewalnej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2C w Stalowej Woli. Administrator budynku: Pani Marta Haczyk – tel. 515 062 940 Ofertę cenową należy złożyć po dokonaniu wizji lokalnej w zamkniętej kopercie w sekretariacie

Osoba kontaktowa:Marta Haczyk – tel. 515 062 940
Termin złożenia:20.11.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:anulowano