Przetargi, konkursy ofert

Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 23 w Stalowej Woli.Nr: 449/2023Data: 2023.11.22

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 23 w Stalowej Woli.. Administrator budynku: Pani Marta Haczyk – tel. 515 062 940 Ofertę cenową należy złożyć po dokonaniu wizji lokalnej w zamkniętej kopercie w sekretariacie

Osoba kontaktowa:Marta Haczyk – tel. 515 062 940
Termin złożenia:28.11.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:KOZ - BUD Ł. Kozłowski