Przetargi, konkursy ofert

Opracowanie projektu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 13.Nr: 451/2024Data: 2024.01.04

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 13. Termin opracowania dokumentacji technicznej do 15.03.2024 r. Projekty należy przygotować w zakresie: - inwentaryzacja lokalizacji pionów z.w. oraz ustalenie lokalizacji pionów c.w.u. i cyrkulacji, inwentaryzacja lokalizacji urządzeń sanitarnych - obliczenia hydrauliczne instalacji z wykorzystaniem zaworów termostatycznych podpionowych oraz zaworów równoważących - opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla w/w zakresu (tylko w formie elektronicznej) - wersja elektroniczna dla całości zadania Projekt zrealizować wg wytycznych MZB Sp. z o.o. oraz zgodnie z warunkami PEC. Oferty powinna zawierać stosowne podatki. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Małgorzata Czerwińska 515-062-935
Termin złożenia:12.01.2024 r.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca: