Przetargi, konkursy ofert

Opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji centralnego ogrzewania wg audytu energetycznego w budynku wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 13.Nr: 452/2024Data: 2024.01.05

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji centralnego ogrzewania wg audytu energetycznego w budynku wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 13. Termin opracowania dokumentacji technicznej do 15.03.2024 r. Projekty należy przygotować w zakresie: - inwentaryzacja lokalizacji grzejników oraz przebiegu trasy c.o., - zaktualizowane obliczenia strat ciepła OZC dla budynku po termomodernizacji (bezwzględnie wymagane), - obliczenia hydrauliczne instalacji z wykorzystaniem zaworów regulacji i różnicy ciśnień pod pionowych oraz zaworów termostatycznych, - opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla w/w zakresu, - wersja elektroniczna dla całości zadania, Projekt zrealizować wg wytycznych MZB Sp. z o.o. oraz zgodnie z warunkami PEC. Oferty powinna zawierać stosowne podatki. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Małgorzata Czerwińska 515-062-935
Termin złożenia:12.01.2024 r.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca: