Przetargi, konkursy ofert

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego termomodernizacji (docieplenia) wg audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hutniczej 13. Nr: 453/2024Data: 2024.01.04

1. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego termomodernizacji (docieplenia) wg audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hutniczej 13. 2. Termin opracowania projektu technicznego do 15.03.2024 r. 3. Projekt należy przygotować w zakresie określonym w Prawie Budowlanym. Opracowanie powinno zawierać również kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. Należy również przygotować wersję elektroniczną w formacie PDF. Projekt należy wydrukować w 4-ch egzemplarzach. Przedmiary i kosztorysy 1 egzemplarz. 4. Opracowania powinny posiadać stosowne uzgodnienia (konserwator zabytków, rzeczoznawca ppoż.) – jeśli są konieczne. 5. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty, w tym wymagane ustawowo podatki. 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Małgorzata Czerwińska 515-062-935
Termin złożenia:12.01.2024 r.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:A. Szwajka