Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 18a w Stalowej WoliNr: 454/2024Data: 2024.01.05

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 18a w Stalowej Woli” Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 22.01.2024 r. Termin realizacji zadania: do 30.04.2024 r. Szczegóły przetargu wg SIWZ, dokumentacji przetargowej oraz przedmiaru robót Wskazana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi instalacji ccw przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa: Ewelina Tworzydło 515-062-934
Termin złożenia:18.01.2024 r. do godz. 15:00.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:MZB Sp. z o. o.