Przetargi, konkursy ofert

Wymiana wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2 w Stalowej WoliNr: 457/2024Data: 2024.03.07

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
„Wymianę wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2 w Stalowej Woli” Termin realizacji zadania: do 30.04.2024 r.
Wymagana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego;
Całość prac finansowana ze środków własnych Wspólnoty;
Termin płatności 14 dni po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac;
Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.
Dane techniczne i szczegóły do oferty:
-) wymianę wodomierzy wykonać odtworzeniowo, tj. zastosować wodomierze identyczne
z istniejącymi tj. Apator JS Smart +
-) należy wykorzystać istniejące nakładki radiowe
-) ilość mieszkań objętych wymianą
-) ilość wodomierzy
-) zdemontowane materiały przekazać Inwestorowi

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Marta Haczyk 515-062-940
Termin złożenia:18.03.2024 r. do godz.15:00
Termin rozstrzygnięcia:do 22.03.2024 r.
Zwycięzca: