Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 18 w Stalowej WoliNr: 458/2024Data: 2024.03.28

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 18 w Stalowej Woli” Termin realizacji zadania: do 30.07.2024 r. Szczegóły przetargu wg SIWZ, dokumentacji przetargowej oraz przedmiaru robót Wskazana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi instalacji ccw przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Krzysztof Saniawa 515-062-930
Termin złożenia:10.04.2024 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia: do 16.04.2024 r.
Zwycięzca: