Przetargi, konkursy ofert

Wymiana wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Popiełuszki 11 w Stalowej WoliNr: 463/2024Data: 2024.04.26

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wymianę wodomierzy zimnej wody wraz z elektronicznym sparowaniem nakładek w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli” Termin realizacji zadania: do 28.06.2024 r. Wymagana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego; Całość prac finansowana ze środków własnych Wspólnoty; Termin płatności 14 dni po wykonaniu i odbiorze wszystkich prac; Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu. Dane techniczne i szczegóły do oferty:
-) wymianę wodomierzy wykonać odtworzeniowo, tj. zastosować wodomierze identyczne z istniejącymi
-) należy wykorzystać istniejące nakładki radiowe
-) ilość mieszkań objętych wymianą
-) ilość wodomierzy
-) zdemontowane materiały przekazać Inwestorowi


Osoba kontaktowa:Marta Haczyk 515-062-940
Termin złożenia:06.05.2024 r. do godz.15:00
Termin rozstrzygnięcia:do 08.05.2024 r.
Zwycięzca:MZB Sp. z o. o.