Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - ul. Niezłomnych 2 w Stalowej WoliNr: 464/2024Data: 2024.04.26

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - ul. Niezłomnych 2 w Stalowej Woli”. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółki, w terminie do 06.05.2024 r.

Osoba kontaktowa:Marta Haczyk 515062940
Termin złożenia:06.05.2024
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:MZB Sp. z o. o.