Przetargi, konkursy ofert

Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hutniczej 13 w Stalowej WoliNr: 467/2024Data: 2024.05.09

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru instalacji sanitarnych nad realizacją zadania „Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hutniczej 13 w Stalowej Woli” oraz „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hutnicza 13 w Stalowej Woli.” Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu. Informujemy, że informacje o Wyborze oferenta zostaną przekazane w formie pisemnej tylko wybranemu oferentowi. Informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. W załączeniu przedstawiamy wzór umowy.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Sylwia Torczyńska 505-275-510, Małgorzata Czerwińska 515-062-935
Termin złożenia:14.05.2024 r. do godz. 12.00
Termin rozstrzygnięcia:do 17.05.2024 r.
Zwycięzca:DIMENSA A. Ślęzak