Przetargi, konkursy ofert

Remont czap betonowych kominów oraz uszczelnienie odspojonej papy termozgrzewalnej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2C w Stalowej Woli.Nr: 470/2024Data: 2024.06.21

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Remont czap betonowych kominów oraz uszczelnienie odspojonej papy termozgrzewalnej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Niezłomnych 2C w Stalowej Woli.” Termin realizacji zadania: do 30.09.2024 r. Ofertę cenową należy złożyć po dokonaniu wizji lokalnej w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu. Równocześnie informujemy, że informacje o Wyborze oferenta zostaną przekazane w formie pisemnej tylko wybranemu oferentowi. Informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Osoba kontaktowa:Sylwia Torczyńska 505-275-510, Marta Haczyk 515-062-940
Termin złożenia:28.06.2024 r. do godz. 15.00
Termin rozstrzygnięcia:do 03.07.2024 r.
Zwycięzca: